Mandolin

I am nineteen.
I want candy.
I need my family.
I eat alot.
I love Katy Perry.
I don't eat squash.
I admire buddha.
I work as a chef.
I hate goodbyes.